Ron White’s Estranged Wife:  ‘No Marriage?  How ‘Bout Them Apples?!’

Ron White’s Estranged Wife: ‘No Marriage? How ‘Bout Them Apples?!’