Birdman Apologizes to Lil Wayne: ‘We Gonna Do This S**t Til the Day We Die’

Birdman Apologizes to Lil Wayne: ‘We Gonna Do This S**t Til the Day We Die’