50 Cent Apologizes To Megan Thee Stallion, Admits He Was Not Supportive

50 Cent Apologizes To Megan Thee Stallion, Admits He Was Not Supportive