WWE Champion Bobby Lashley Dominates Birthday At Circa Las Vegas!

WWE Champion Bobby Lashley Dominates Birthday At Circa Las Vegas!