RHONY’s Bethenny Frankel Blasts Rumors: ‘I Don’t Always Wear My Ring’

RHONY’s Bethenny Frankel Blasts Rumors: ‘I Don’t Always Wear My Ring’